:: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ : รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา/รับเรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการร่วม
.:: เมนูหลัก :
  หน้าหลัก  
รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่ง คสช.
ภาพข่าวกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ผังโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดแพร่
 
ช่องทางการติดต่อ
ขั้นตอนการรับเรื่อง
ผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรม
ประจำวัน
 
 

.:: รับเรื่องร้องเรียน :
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น (อปท.)
 

 

 
.:: ภาพข่าวกิจกรรม ::.
  .
             รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชาวบ้านปางมะโอ
ได้รับความเดือดร้อนจากแนวเขตป่าไม้กับเขตปฏิรูป
ที่ดินที่ทับซ้อนกัน
........................................................................................................................

 

 

 

 
              ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีมีผู้ไม่ประสงค์
ออกนามแจ้งเบาะแสการกระทำผิดลักลอบเล่น
การพนันในพื้นที่ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
........................................................................................................................
 
วันเดือนปี
เรื่องร้องเรียน
ช่องทาง
การร้องเรียน
ประเภทเรื่อง
หน่วยงาน
ดำเนินการ
สถานะ
เรื่องร้องเรียน
23 เมษายน 2561
ขอความช่วยเหลือ กรณี นายจันทร์ ...
มาด้วยตนเอง
ปัญหาที่ดิน
ที่ดิน
อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน
20 เมษายน 2561
ขอความช่วยเหลือเนื่องจากประชาช ...
จดหมาย
ปัญหาความเดือดร้อน
แขวงทางหลวง
อยู่ระหว่างดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
20 เมษายน 2561
ขอความช่วยเหลือกรณี มารดาได้ทำ ...
มาด้วยตนเอง
ปัญหาความเดือดร้อน
อ.เด่นชัย
อยู่ระหว่างดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
20 เมษายน 2561
ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากได้รั ...
มาด้วยตนเอง
ปัญหาความเดือดร้อน
อ.เมืองแพร่
อยู่ระหว่างดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
19 เมษายน 2561
ขอให้ช่วยเร่งรัดติดตามคดี เนื่ ...
มาด้วยตนเอง
ขอความช่วยเหลือ
ตำรวจ
อยู่ระหว่างดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
19 เมษายน 2561
ได้รับความเดือดร้อนร้อนจากการก ...
มาด้วยตนเอง
ปัญหาความเดือดร้อน
อ.เมือง
อยู่ระหว่างดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
18 เมษายน 2561
แจ้งเบาะแสการค้าประเวณีที่ร้าน ...
จดหมาย
แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
ตำรวจ
อยู่ระหว่างดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
11 เมษายน 2561
แจ้งเบาะแสยาเสพติด บ้านเลขที่ ...
สายด่วน 1567 / โทรศัพท์
แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
ศอ.ปส.
อยู่ระหว่างดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
9 เมษายน 2561
ขอความช่วยเหลือเนื่องจากผู้ร้อ ...
จดหมาย
ขอความช่วยเหลือ
บันทึกเสนอ
9 เมษายน 2561
ไขอความช่วยเหลือ กรณี ได้ว่าจ้ ...
หน่วยงานอื่น
ขอความช่วยเหลือ
บันทึกเสนอ
รวม 427เรื่อง : 43หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] ถัดไป >
 Untitled Document
.:: หนังสือเวียน / เอกสารเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ::.
จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com