:: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ : รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา/รับเรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการร่วม
.:: เมนูหลัก :
  หน้าหลัก  
รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่ง คสช.
ภาพข่าวกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ผังโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดแพร่
 
ช่องทางการติดต่อ
ขั้นตอนการรับเรื่อง
ผลการดำเนินงาน
 

.:: รับเรื่องร้องเรียน :
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น (อปท.)
 

 

 
.:: ภาพข่าวกิจกรรม ::.
  .
                      สำนักงานคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดแพร่ร่วมกับ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ฯลฯ ลงพื้นที่
ตรวจสอบการจำหน่ายเข็มที่ระลึก
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
........................................................................................................................

 

 

 

 
                      ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ได้ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการ ตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดแพร่
ครั้งที่ 1/2560
........................................................................................................................
 
วันเดือนปี
เรื่องร้องเรียน
ช่องทาง
การร้องเรียน
ประเภทเรื่อง
หน่วยงาน
ดำเนินการ
สถานะ
เรื่องร้องเรียน
28 พฤศจิกายน 2560
ของความช่วยเหลือ กรณี นายสันติ ...
มาด้วยตัวเอง
ขอความช่วยเหลือ
ศดธ.อ.สูงเม่น
อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน
27 พฤศจิกายน 2560
ขอให้ตรวจสอบเงินพลังไฟฟ้าบ้านร ...
มาด้วยตัวเอง
ขอความช่วยเหลือ
อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน
22 พฤศจิกายน 2560
แจ้งเบาะแสวัยรุ่นได้มั่วสุมและ ...
มาด้วยตัวเอง
แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
ศดธ.อ.สูงเม่น
อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน
20 พฤศจิกายน 2560
การกู้ยืมเงิน ...
มาด้วยตัวเอง
ขอความช่วยเหลือ
ศดธ.อ.สูงเม่น
ยุติ
20 พฤศจิกายน 2560
ขอความช่วยเหลือ กรณี นายสัสนติ ...
มาด้วยตัวเอง
ขอความช่วยเหลือ
ศดธ.อ.สูงเม่น
ยุติ
16 พฤศจิกายน 2560
ประสบปัญหาละอองฝุ่นไม้และเสียง ...
มาด้วยตัวเอง
ขอความช่วยเหลือ
ศดธ.อ.สูงเม่น
ยุติ
15 พฤศจิกายน 2560
ขอให้ตรวจสอบการดำเนินการของนาย ...
มาด้วยตัวเอง
ขอความช่วยเหลือ
อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน
15 พฤศจิกายน 2560
เงินเบี้ยผู้สูงอายุของตำบลบ้าน ...
มาด้วยตัวเอง
ขอความช่วยเหลือ
ศดธ.อ.สูงเม่น
ยุติ
14 พฤศจิกายน 2560
ขอความช่วยเหลือ กรณี ขอทางเข้า ...
มาด้วยตัวเอง
ขอความช่วยเหลือ
ศดธ.อ.สูงเม่น
ยุติ
14 พฤศจิกายน 2560
หนี้นอกระบบ ...
มาด้วยตัวเอง
ปัญหาหนี้สิน
ศดธ.อ.สูงเม่น
ยุติ
รวม 174เรื่อง : 18หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] ถัดไป >
.:: หนังสือเวียน / เอกสารเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ::.
 
คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2929/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
...............................................................................................................................................................................
คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2140/2560 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
...............................................................................................................................................................................
คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 1429/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
..............................................................................................................................................................................
 

จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail.com